Okulumuzun Temel Prensipleri


1. Biz bir toplumuz ve herkes buna dahildir.

 • Dayanışma içindeyiz
 • Karşılıklı olarak birbirimize yardımcıyız


2. Biz farkli insanlarız ve bundan dolayı farklı görü
şler mevcuttur.

 • Diğerlerini dinlemeliyiz
 • Diğerlerini anlamaya çalışmalıyız


3. Herkes okulda kendini iyi hissetmelidir.

 • Birbirimize vurmamalıyız,itmemeli ve inciltmemeliyiz
 • Birbirimizi çirkin sözler ve hoşolmayan el isaretleri yapmamalıyız
 • Kavga ve tartışmalarda „Dur-Kuralı" na uymalıyız
 • Yanlışanlaşmaları birlikte konuşarak çözmeliyiz


4. Iyi bir toplu ya
şam sürdürebilmek için,her birimizin kuralları uyması ve görevlerimizi yerine getirmemiz gerekir.

 • Sınıf kurallarına uymalıyız
 • Tenefüs kurallarına dikkat etmeliyiz
 • Derse zamaninda girmeliyiz
 • Ders ürünlerimiz yanımızda olması gerekir
 • Ev ödevlerimizi düzenli olarak yanımızda olması gerekir
 • Okul yaşamını güçlendiren bazı görevleri gönüllü olarak üstlenip yerine getirmeliyiz


5. Okulumuz temiz ve güzel olmalıdır. Bu hepimizin görevidir ve hepimiz Sorumluyuz.

 • Okulumuzun binasını ve avlusunu temiz tutmalıyız
 • Okulumuzun çiçeklerine,ağaclarına ve yeşiliğe iyi bakmalıyız
 • Ders ürünlerimize dikkat ile kulanmalıyız zarar vermeden


Bu Kurallara Uymadığım Takdirde Uygulanacak önlemler:

1. Barışmak için bir konuşma yapmalıyım,veya özür dileme mektubu yazmalıyım.

2. Yapdığım zaraın karşılığını vermeliyim veya zarar verdiğim kişinin gönlünü almalıyım.

3. Sınıf ve okul yaşamına yardım edecek görevleri üstlenirim:

 • Sınıfı süpürmek ve düzeltmek
 • Merdivenleri süpürmek
 • Okulun avlusunu temizlemek
 • Çöp kutularını boşaltmak
 • Okul bahcesinin bakımında yardım etmek


4. Okuldaki kurallara uymazsam,bu durumun hemen aileme bildirilmesi mümkündür.


5. Kötü bir durum olursa,okul yönetimi ailemden beni okuldan almasını isteyebilir.


6. Kurallara uymama durumu tekrar edilirse, ö
ğretimgörevlileri toplanır ve gereken ceza kararı alınır.


Okul Kurallari Kitapçığını okudum ve bu kuralları uyaçağım.